Opłaty za szkołę w roku szkolnym 2016/2017

Decyzją Zarządu Szkoły Polskiej z dn. 16/07/2017 opłaty za zajęcia w Polskiej Szkole w roku 2017/2018 nieznacznie wzrastają w stosunku do roku poprzedniego i przedstawiają się następująco:

- W przypadku jednego dziecka opłata roczna wynosi 240 funtów

- W przypadku dwojga dzieci opłata roczna wynosi 360 funtów

- W przypadku trojga lub wiecej dzieci opłata roczna wynosi 420 funtów.

Opłata może być wniesiona w całości do 30 września 2017 lub wpłacona w dwóch równych ratach:

- Pierwsza rata do 30 września 2017

- Druga rata do 31 stycznia 2018.

W wyjątkowych przypadkach płatność za szkołę może zostać rozłożona na 4 raty płatne terminowo odpowiednio do 30 września 2017, 30 listopada 2017, 31 stycznia 2018 i 31 marca 2018. Wnioski z prośbą o zmieniony harmonogram płatności należy przesyłać do Zarządu Szkoły do dnia 20 września włącznie.

Opłat można dokonywać czekiem do Skarbnika Szkoły Polskiej w soboty w godz. 10.00 – 11.00 i 13.00-14.00,

lub na na nasze konto bankowe:

Account details:
Sort code: 30-65-65
Account number: 58988460
Account name:Polish School Oxford Limited

Informujemy, że za każdy miesiąc zwłoki w płatnościach, będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 10 funtów. Bardzo dziękujemy za wszystkie terminowe wpłaty.

W przypadku pytań prosimy o kontakt ze Skarbnikiem Szkoły.

Z poważaniem

Zarząd Szkoły Polskiej w Oksfordzie

Początek strony