Dyrekcja

   
    
Marzena Henry Marzena Henry Dyrektor Polskiej Szkoły w Oksfordzie
Jolanta Maciejewska Jolanta Maciejewska Wicedyrektor Polskiej Szkoły w Oksfordzie

Zarząd

 
   
Urszula Druett Prezes
Sylwia Kubacka Wiceprezes
Jolanta Maciejewska Skarbnik
Anna Jagus Sekretarz
Aleksandra Murawska Członek

Nauczyciele

NauczycieleKlasaPrzedział wiekowy dziecka
     
Edyta Michalik-Bober Przedszkole  4-5 lat
Bernadetta Banaś Zerówka  5-6 lat
Romana Rossa Klasa I  6-7 lat
Agnieszka Maćkowska Klasa II  7-8 lat
Mariola Pawlak Klasa III  8-9 lat
Agata Parczewska Klasa IV  9-10 lat
Urszula Kowalska Klasa V  10-11 lat
Małgorzata Chwiałkowska Klasa VI  11-12 lat
Marek Żak Klasa VII  12-13 lat
Magdalena Liśkiewicz Klasa GCSE  13-14 lat
Aleksandra Fendryk Klasa A1  15-16 lat
Magdalena Liśkiewicz Klasa A2 16-18 lat
Ewa Gudemajer-Wodecka, Karolina Król Religia  5-12 lat (klasa 0-VI)
Piotr Lewandowski Historia  9-12 lat (klasa IV-VI)
Marcin Stefański Georgafia  6-12 lat (klasa I-VI)

Asystenci

Imię i nazwisko Klasa Przedział wiekowy dziecka
     
Justyna Fraszczak, Dominika Pisko Przedszkole  4-5 lat
Anna Przeczka Zerówka  5-6 lat
Agnieszka Gil, Agnieszka Wacek Klasa I  6-7 lat
Anna Draisey, Magdalena Stachyra Klasa II  7-8 lat
Daria Checko Klasa III  8-9 lat
Ewa Grzybko Klasa IV  9-10 lat

Administracja

 
   
Biblioteka Aleksandra Murawska, Anna Grabarczyk
Gazetka Szkolna Joanna Błaszczyk
Utrzymanie porządku Dorota Duszczyk
Wsparcie IT Marek Fendryk

 

Początek strony