Opłaty za szkołę w roku szkolnym 2020/2021

Informacja o opłatach za szkołę w roku szkolnym 2020/2021

Serdecznie dziękujemy rodzicom za wszystkie wpłaty za szkołę w poprzednim roku szkolnym.  Poza nielicznymi przypadkami wpłaty od Państwa wpływały terminowo, co oszczędziło nam czasu na wysyłanie upomnień a Państwu dokonywania dodatkowych opłat za zwłokę. Bardzo dziękujemy.

Decyzją Zarządu Szkoły Polskiej w Oksfordzie opłaty za zajęcia w Polskiej Szkole w roku 2020/2021 przedstawiają się następująco:

- W przypadku jednego dziecka opłata roczna wynosi 250 funtów

- W przypadku dwojga dzieci opłata roczna wynosi 380 funtów

- W przypadku trojga lub wiecej dzieci opłata roczna wynosi 440 funtów.

 

Przy pierwszym zapisie do szkoły wnoszona jest jednorazowa gotówkowa opłata 20 funtów na Komitet Rodzicielski.

 

Opłaty moga być wniesione w całości do 20 września 2020 lub wpłacone w dwóch równych ratach:

- Pierwsza rata – wplaty w terminie do 20 września 2020

- Druga rata – wplaty w terminie do 31 stycznia 2021.

W wyjątkowych przypadkach płatność za szkołę może zostać rozłożona na 4 raty płatne terminowo odpowiednio do 20 września 2020, 30 listopada 2020, 31 stycznia 2021 i 31 marca 2021. Wnioski z prośbą o taki harmonogram płatności należy przesyłać mailem do Zarządu Szkoły do dnia 10 września 2020 włącznie. 

Prosimy dokonywać opłat na konto Szkoły Polskiej w Oksfordzie podając przy wpłacie nazwisko dziecka lub swoje nazwisko:

Sort code: 30-65-65

Account number: 58988460

Account name: Polish School Oxford

W tym roku szkolnym nie ma możliwosci opłaty za szkołę gotówką ani czekiem.

Informujemy, że za każdy miesiąc zwłoki w płatnościach, bedzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 10 funtów. Będziemy wdzięczni za terminowe wpłaty.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy ze szkołą (polskaszkola@interia.eu)

Z poważaniem

Zarząd Szkoły Polskiej w Oksfordzie

Początek strony