Zajęcia w Polskiej Szkole w Oxfordzie

Polska Szkoła w Oxfordzie prowadzi zajęcia dla różnych grup wiekowych od 4 do 18 lat. Przygotowujemy do egzaminow GCSE i A-level z języka polskiego. Prowadzimy także zajęcia z historii i geografii oraz religii.

Informacje o opiekunach klas

Informacje o podręcznikach

W tabeli poniżej zostały zestawione przedziały wiekowe oraz przedmioty w poszczególnych klasach.

KlasaPrzedział wiekowy dziecka Przedmioty
   
Przedszkole 4-5 lat Język polski
Zerówka 5-6 lat Język polski
Klasa I 6-7 lat Język polski,Religia,Geografia
Klasa II 7-8 lat Język polski,Religia,Geografia
Klasa III 8-9 lat Język polski,Religia,Geografia
Klasa IV 9-10 lat Język polski,Religia,Historia,Geografia
Klasa V 10-11 lat Język polski,Religia,Historia,Geografia
Klasa VI 11-12 lat Język polski,Religia,Historia,Geografia
Klasa VII 12-13 lat Język polski
Klasa GCSE 13-14 lat Język polski
Klasa A1 15-16 lat Język polski
Klasa A2 16-18 lat Język polski

Witamy

Polska Szkoła w Oxfordzie działa pod patronatem Polskiej Macierzy Szkolnej i pracuje na bazie podstawy programowej dla polskich szkół uzupełniających za granicą.

Polska Szkoła w Oxfordzie prowadzi zajęcia dla różnych grup wiekowych od 4 do 18 lat.

Przygotowujemy do egzaminów GCSE i A-level z języka polskiego, histori i lekcji religii.

Początek strony