Język polski dla dorosłych. Poziom podstawowy. Polish Language for Adults Course. Beginners

Język polski dla dorosłych. Poziom podstawowy. Polish Language for Adults Course. Beginners. Oxford, Summertown.
 
 
Prowadzący (Tutor) Aleksandra Fendryk
Podręcznik (Book) „Cześć jak się masz”
Miejsce (Location) St. Aloysius’ School 143 Woodstock Road, OX2 7PH
Dzień tygodnia (Weekday) Środa (Wednesday)
Godziny zajęć (Time) 19.00-20.30
Opłata (Fee) dziesięć 90-o minutowych sesji: 120 funtów (10 X 90 minutes sessions: £120)

Witamy

Polska Szkoła w Oxfordzie działa pod patronatem Polskiej Macierzy Szkolnej i pracuje na bazie podstawy programowej dla polskich szkół uzupełniających za granicą.

Polska Szkoła w Oxfordzie prowadzi zajęcia dla różnych grup wiekowych od 4 do 18 lat.

Przygotowujemy do egzaminów GCSE i A-level z języka polskiego, histori i lekcji religii.

Początek strony