Przygotowanie do egzaminów A-Level z języka polskiego

Egzaminy A-Level odpowiadają poziomowi polskiej matury.

Więcej informacji na temat egzaminów A-Level z języka polskigo na witrynie Polskiej Macierzy Szkolnej.

Język polski dla dzieci w wieku 14-18 lat (poziom zaawansowany)
   
Przygotowanie do egzaminu AS i A2 z języka polskiego
Prowadzący Magdalena Liśkiewicz / Aleksandra Fendryk
Podręcznik Materiały przygotowane przez nauczyciela
Miejsce St. Aloysius’ School 143 Woodstock Road, OX2 7PH
Dzień tygodnia Środa
Godziny zajęć 10.00-13.30
Opłata £220 za rok

Witamy

Polska Szkoła w Oxfordzie działa pod patronatem Polskiej Macierzy Szkolnej i pracuje na bazie podstawy programowej dla polskich szkół uzupełniających za granicą.

Polska Szkoła w Oxfordzie prowadzi zajęcia dla różnych grup wiekowych od 4 do 18 lat.

Przygotowujemy do egzaminów GCSE i A-level z języka polskiego, histori i lekcji religii.

Początek strony