kids, girl, pencil-1093758.jpg

Polska Szkoła
w Oksfordzie

im. gen. A.Maćkowiaka

Ucz się z nami

Polska Szkoła w Oxfordzie (PSO) prowadzi zajęcia dla różnych grup wiekowych od 4 do 18 lat oraz przygotowuje do egzaminów GCSE i A-level z języka polskiego, histori i religii. PSO powstała z inicjatywy rodziców i istnieje dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu osób. Serdecznie dziękujemy za wsparcie i jednocześnie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do uczestniczenia w życiu placówki.

Język polski
Geografia Polski
Historia Polski
Religia katolicka
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Nazwa zadania publicznego: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie bieżącej działalności szkół polonijnych w Anglii w regionach South East i North East w latach 2022-2023
Kwota dotacji:
38 269,41 zł w 2022 r.
38 269,41 zł w 2023 r.
Całkowita wartość zadania publicznego: 749 777,16 zł
Zadanie publiczne polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

Polska Szkoła w Oksfordzie bardzo dziękuje za otrzymane dofinansowanie.

Scroll to Top