Opłaty

Informacja o opłatach za szkołę w roku szkolnym 2023/2024

Serdecznie dziękujemy rodzicom za wszystkie wpłaty za szkołę w poprzednim roku szkolnym.

Decyzją Zarządu Szkoły Polskiej w Oksfordzie opłaty za zajęcia w Polskiej Szkole w roku 2023/2024 przedstawiają się następująco:

  • W przypadku jednego dziecka opłata roczna wynosi 290 funtów (287 funty + 3 funty na Polską Macierz Szkolną), może być opłacona w dwóch równych ratach po 145 funtów
  • W przypadku dwojga dzieci opłata roczna wynosi 450 funtów (444 funty + 6 funtów na PMS), może być opłacona w dwóch równych ratach po 225 funtów
  • W przypadku trojga lub więcej dzieci opłata roczna wynosi 520 funtow (511 funtów + 9 funtów na PMS), może być opłacona w dwóch równych ratach po 260 funtów.

Przy pierwszym zapisie do szkoły wnoszona jest jednorazowa gotówkowa opłata w wysokości 30 funtów (25 funtów na Komitet Rodzicielski i wpisowe do biblioteki 5 funtów).

Opłaty moga być wniesione w całości do 15 września 2023 lub wpłacone w dwóch równych ratach:

  • Pierwsza rata – wplaty w terminie do 15 września 2023
  • Druga rata – wplaty w terminie do 31 stycznia 2024.

W wyjątkowych przypadkach płatność za szkołę może zostać rozłożona na 4 raty płatne terminowo odpowiednio do 15 września 2023, 30 listopada 2023, 31 stycznia 2024 i 31 marca 2024. Wnioski z prośbą o taki harmonogram płatności należy przesyłać mailem do Zarządu Szkoły do dnia 5 września 2023.

Prosimy dokonywać opłat na konto Szkoły Polskiej w Oksfordzie podając przy wpłacie nazwisko dziecka lub swoje nazwisko:

Sort code: 30-65-65
Account number: 58988460
Account name: Polish School Oxford

Informujemy, że za każdy miesiąc zwłoki w płatnościach, bedzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 10 funtów. Będziemy wdzięczni za terminowe wpłaty.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy ze szkołą (polskaszkola@interia.eu)

Z poważaniem

Zarząd Szkoły Polskiej w Oksfordzie

Scroll to Top