Słowo od dyrektora

Marzena Henry
Chciałabym sobie życzyć, aby atmosfera tworzona tu przez pełnych entuzjazmu i oddanych nauczycieli, tych chętnych do pomocy rodziców oraz rwących się do nauki dzieci nigdy się nie zmieniła. Jeśli to ognisko polskości, które ja znalazłam tutaj po trzech latach poszukiwań dalej będzie się tliło to wszystko inne będzie stało przed nami otworem.
Marzena Henry — Dyrektorka Polskiej Szkoły w Oxfordzie
Scroll to Top