Historia PSO

Historia Polskich szkół sobotnich w UK sięga lat zaraz po zakończeniu II Wojny Światowej. Wiele szkół powstało w miejscach, gdzie zgromadziła się polska emigracja, zmuszona do pozostania poza granicami Polski ze względu na reperkusje ze strony ówczesnych polskich władz.
Również W Oksfordzie została założona taka szkoła. Przestała ona jednak funkcjonować z czasem, gdy polonia zasymilowała się i do roku 2002 brak było tego typu placówki w mieście.

Ksiądz Włodzimierz Skoczeń

Pomysł na założenie polskiej szkoły narodził się w roku 2002. Wtedy z inicjatywy grupy rodziców oraz ze znaczną pomocą proboszcza oksfordzkiego, księdza Włodzimierza Skoczenia rozpoczął się proces tworzenia nowej polskiej szkoły w Oksfordzie. Pierwszymi znaczącymi wydarzeniami, które przyczyniły się do powstania szkoły były dwa spotkania, sprawnie zorganizowane przez księdza. Na spotkaniach z rodzicami, na plebanii znajdującej się na Carlton Road wstępnie zaplanowane zostały przyszłe działania w kierunku organizacji placówki.

Hanna i Adam Darowscy

Kolejnym ważnym wydarzeniem w dziejach szkoły było pierwsze spotkanie towarzyskie, którego celem była integracja dzieci. Odbyło się ono w domu państwa Hanny i Adama Darowskich w sobotę 29 marca 2003 na Cumnor Hill w Oksfordzie.
Na spotkaniu były obecne następujące osoby: Ks. Włodzimierz Skoczeń, Małgorzata i Tomasz Czepiel z Michałem, Anią i Magdą, Barbara Harrold, Lorraine Harris z Sophie, Joanna Hewanicka z Anią i Kasią, Jolanta Gill z Danielem i Kasią, Krystyna Chawluk z Tomkiem, Marzena Kochańska z Martinem, Jolanta Ziaja-Donaldson z Mają i Arturem, Joanna Beckerman z Beatką, Joanna Beauclerk z Anią oraz gospodarze Hania i Adam Darowscy z Mateuszem, Joasią i Zuzią.
Podczas tego spotkania założony został komitet rodzicielski w składzie: prezes – Hanna Darowska, zastępca – Krystyna Chawluk, skarbnik – Jolanta Ziaja-Donaldson oraz członkowie – Jolanta Luxmoore i Jolanta Gill.

Pierwsze zajęcia

8 maja 2003 rozpoczęły się pierwsze zajęcia Polskiej Szkoły. Początkowo odbywały się one w sobotę po południu w Sali parafialnej przy kościele St. Gregory and Augustine przy Woodstock Rd. w Oksfordzie.
W zajęciach brało udział osiemnaścioro dzieci podzielonych na dwie grupy. Niestety do dyspozycji była tylko jedna nauczycielka. Druga grupą w tym czasie zajmowali się dyżurni rodzice.

St. Aloysius

W sali parafialnej zajęcia odbywały się przez kilka tygodni. Nie było tam wystarczająco miejsca i dzięki staraniom jednej z mam, szkoła St. Aloysius udostępniła nam prowizoryczne baraki, używane przez szkołę na czas rozbudowy.
Przed rozpoczęciem roku szkolnego we wrześniu 2003 baraki zostały zlikwidowane. Szkoła St. Aloysius udostępniła nam nowe pomieszczenia wewnątrz głównego budynku placówki.
W nowym rok szkolnym do po przyłączeniu się większej liczby nauczycieli, można było już utworzyć trzy klasy.

Rok 2004

Początkowo celem powstania szkoły było przede wszystkim nauka języka polskiego dla dzieci urodzonych w UK. Pierwszym językiem tych dzieci, pochodzących w większości z mieszanych, polsko-angielskich, rodzin był język angielski. Organizacja klas opierała się więc na biegłości posługiwania się językiem polskim a nie grupach wiekowych.
Ten stan rzeczy zaczął się zmieniać w 2004 roku, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej i do Oksfordu przybyła pierwsza duża fala emigrantów. Szkoła bardzo się rozrosła i wymagania rodziców zmieniły się. Priorytetem stała się realizacja programu nauczania zgodnego z programem szkół w Polsce.

Scroll to Top