Misja Polskiej Szkoły w Oksfordzie

Nasza misja

Misją Polskiej Szkoły w Oxfordzie jest wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu, moralności i kultury osobistej poprzez kontakt z kulturą i językiem polskim oraz wartościami przekazywanymi przez wiarę chrześcijańską.

Nasza szkoła ma za zadanie wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu, moralności i kultury osobistej. Uczymy przedmiotów które pozwolą rozwijać umiejętność posługiwania się językiem polskim oraz rozszerzają wiedzę o geografii i historii Polski.

Dzięki współpracy z Kościołem Katolickim mamy możliwość nauczania wiary i wartości moralnych zgodnie z założeniami tego kościoła. Uczymy wzajemnego szacunku, empatii oraz otwartości na inne kultury.

Nasze wartości

Wartościami jakimi kierujemy się w procesie kształcenia i wychowania są wzajemny szacunek, życzliwość i pomoc w działaniu.

Dbamy o to, aby w naszej szkole wszyscy się wzajemnie szanowali i czuli bezpiecznie. Motywujemy uczniów do efektywnej pracy stosując aktywne metody nauczania. Wierzymy w entuzjastyczne podejście, pracę w zespole i poczucie odpowiedzialności. Uczeń świadomy to uczeń, który liczy się z innymi, z ich potrzebami i uczuciami.

Staramy się tworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju i wykształcić w naszych uczniach cechy, które pozwolą im kroczyć ku przyszłości, takie jak: ciekawość świata, otwartość, samodzielność, obowiązkowość, tolerancja, poszanowanie godności innych.

Scroll to Top