Informacje

Rozkład zajęć lekcyjnych

Semestralny plan lekcji dla wszystkich klas.

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz bieżącego roku szkolnego, daty w których odbywają się zajęcia w PSO, wydarzenia kulturalne, święta.

Podręczniki

Jakie podręczniki obowiązują w poszczególnych klasach?

Opiekunowie klas

Kto opiekuje się uczniami w poszczególnych klasach? Nauczyciele, wychowawcy, asystenci.

Przedmioty w klasach

Których przedmiotów uczą się dzieci w poszczególnych klasach?

Wiek uczniów w klasach

Do której klasy powinno pójść dziecko w danym wieku?

Scroll to Top