Szkolne informacje 24.11.2023

Drodzy Rodzice,


Religia w kl. 4-6

W ta sobotę odbędzie się religia w kl.4-6.


Mikołaj w PSO

9 grudnia będzie w szkole Św. Mikołaj oraz kiermasz świąteczny. Jeśli ktoś chce wesprzeć kiermasz, datki są mile widziane, wypieki muszą mieć dołączoną listę alergenów!


Jasełka

Jasełka – data została zmieniona na niedzielę, 28.01.2024, w sobotę 27.01.2024 będą normalne zajęcia, a Jasełka odbędą się w kościele po mszy o 16.30. Tym razem są zorganizowane wspólnie przez kl.3 i 2.


Spóźnienia w zerówce oraz klasach 1 i 3

Uprzejmie prosimy, aby w przypadku ewentualnych spóźnień, uczniowie zerówki, klasy 1 i 3 wchodzili głównym wejściem do szkoły.


Praca

Poszukujemy pilnie osoby do sprzątania szkoły- ok.2 godzin w soboty- 13:15-15:15.


Śmieci. Celowe zatykanie toalet przez dzieci

Mieliśmy również skargę od mieszkańców z okolic szkoły, którzy zebrali cały worek śmieci po sobocie, skarga została przesłana do szkoły angielskiej. Były to śmieci pozostawione przez rodziców. Sama wychodząc ze szkoły musiałam pozbierać śmieci przy bramie szkoły, w tym kubek po kawie Costa rzucony na trawnik na parkingu z przodu szkoły. Bardzo proszę zabierać śmieci ze sobą, jeśli w pobliżu nie ma koszy, proszę nie wyrzucać śmieci na drogę, chodnik, czy na teren szkoły. Proszę też niczego nie wrzucać do dużego kontenera ustawionego przed szkołą.

Proszę również przypomnieć dzieciom, aby korzystając z toalety nie wrzucali całych rolek do toalet, w ubiegłym tygodniu musieliśmy odblokować toaletę na piętrze.


Zbiórka na opiekę nad grobem pani Marii Czaplickiej

Szanowni Pracownicy Szkoły i Rodzice!

W ubiegłą sobotę udało nam się zebrać na grób Marii Czaplickiej kolejne £69. Bardzo dziękujemy! Staramy się również pozyskać środki od instytucji,  z którymi była związana. Jeśli ktoś chciałby jeszcze wesprzeć ten szczytny cel prosimy o przyniesienie pieniążków w tą sobotę. Można podać przez dziecko.
Jeszcze raz z góry serdecznie dziękujemy!

Planujemy umieszczać szkolne informacje dla rodziców na stronie internetowej PSO, raczej niż w formie emaili, które nie zawsze dochodzą do wszystkich rodziców. Może to usprawni przepływ informacji.

Pozdrawiam serdecznie,

Marzena Henry

Scroll to Top