Konkurs Młodych Talentów „Polonus”

Drogie Dzieci i Rodzice

Szanowni Rodzice!
20 kwietnia 2024 r. odbędzie się w naszej szkole I etap Konkursu Młodych Talentów „Polonus”. Jest on adresowany do dzieci i młodzieży polskiej w wieku od 6 do 22 lat (w dniu 24 września 2024 roku). W Konkursie mogą wziąć udział ponownie laureaci z lat ubiegłych, poza laureatem Złotego Super Talentu. Mowa tu jest o uczniach i absolwentach naszej szkoły.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do 14 kwietnia 2024 występu uczestnika na mój adres e-mailowy mariolapawlak@hotmail.co.uk oraz karty zgłoszenia (na dole tekstu jest link do karty zgłoszenia oraz regulaminu konkursu).

Czas występu nie może przekroczyć trzech minut. Wykonawcy mogą prezentować własne utwory. Instrumentaliści mogą wykonywać dowolne utwory międzynarodowe, a recytatorzy oraz wokaliści muszą zaprezentować się w języku polskim, bez ograniczeń pochodzenia utworów (tłumaczenie, przekład na język polski). Tancerze, gimnastycy artystyczni, sportowcy będą oceniani za ogólny wyraz artystyczny oraz skalę umiejętności, natomiast prace plastyczne (należy dostarczyć dwie) będą oceniane za ogólny wyraz i technikę.

Nie ma podziału na kategorie. Określenie kategoria na przykład instrumentalna czy plastyczne służy jedynie do celów informacyjnych.

Nie ma kategorii wiekowych.

Jury oceni nadesłane prace oraz nagrania (nie trzeba zostawać specjalnie w szkole ani nic prezentować na żywo), a następnie ogłosi laureatów „Złotej Dziesiątki” (drogą e-mailową). Następnie prace i nagrania oraz karty zgłoszeń zostaną wysłane do Organizatora Festiwalu w ramach II etapu konkursu. Tam jury oceni prace i wyłoni nazwiska wykonawców zaproszonych do III etapu, czyli Festiwalu Młodych Talentów „Polonus” w Londynie, który odbędzie się 29 września 2024 r. w Sali Teatralnej w POSK-u.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia, które jest równoznaczne ze zgodą na publikacje wizerunku uczestnika, na wszystkich etapach konkursu i festiwalu. Proszę o przesłanie jej wraz z nagraniem lub pracą.

Zachęcam do udziału.

Mariola Pawlak


Karta zgłoszenia do Konkursu „Polonus”

Regulamin III Festiwalu Młodych Talentów „Polonus” 2024

Scroll to Top